image 1 image 2 image 3 image 4 image 5

Услуги

Разработване на концептуални модели

Проектиране и изработка на инструментална екипировка

Изготвяне на пълна техническа документация и работни чертежи

Дигитализация на изделия и възстановяване на чертежи

Проектиране и производство на изделия от листов материал

Проектиране и производство на заварени, профилни и тръбни конструкции

Изработване на изделия чрез стружкоотнемане

Термична обработка на изделия с гарантирана твърдост

Контакти

"АПИЕС ПРОДУКТ"

гр. Монтана , ул. Индустриална 17
тел/факс: +359 96 300 531
моб.: +359 887 205 405 ; +359 887 201 399
e-mail: office@apiesproduct.com